Sáng ngày 11/02/2019 tại Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đã thành một nét đẹp văn hóa, cứ mỗi mùa Xuân đến, toàn dân ta lại sôi nổi, hào hứng với Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Đất nước ta đã bước vào nhiều mùa xuân mới kể từ ngày Bác đi xa, nhưng Tết trồng cây của Bác vẫn còn nguyên giá trị và đã đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Từ lời dạy của Người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.

Ngay trong buổi tổ chức, BGH cùng học sinh trong trường tham gia tết trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh nói riêng và nhân dân tại địa phương nói chung về ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn của rừng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhằm tạo phong trào thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ giáo viên và học sinh, trở thành một phong tục đẹp, hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo một nếp sống thân thiện với thiên nhiên.