Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 đã tổ chức” Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019

Sáng 07/10/2019, tại Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 đã tổ chức” Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019. Cô Nguyễn Thị Phương đã tổ chức , hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên thư viện điện tử một cách hữu ích, an toàn nhằm tìm hiểu các thông tin và bổ túc kiến thức mới; đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học, tổ chức cho học sinh đọc sách, giới thiệu sách…

Ảnh: Thầy Nguyễn Xuân Duẫn, hiệu trưởng nhà trường đọc lời phát biểu.