LỄ  KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Sáng 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2013, trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm học 2013 – 2014. Về dự lễ khai giảng : Đại diện chính quyền địa phương ông : Phạm Văn Quyện ( Chủ tich Hội đồng nhân xã Vạn Hưng)

Đại diện phụ huynh học sinh ông : Sử Văn Lành ( Hội trưởng hội phụ huynh học sinh ) , 27 cán bộ công nhân viên và toàn thể 314 học sinh.

 Ông : Mạch Hồng Phong ( Hiệu trưởng nhà trường ) lên đọc diễn văn khai mạc lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 .

Cô : Võ Thị Minh Quyên, đại diện cho 27 cán bộ công nhân viên nhà trường đọc quyết tâm thư phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của năm học mới.

Ông : Phạm Văn Quyện, đại diện chính quyền địa phương lên đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2013 – 2014.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

                                                                                  Tin, ảnh : Minh Tình.