HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, trường TH Vạn Hưng 2 tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Sáng 7 giờ 30 phút -gày 17/3/2018, trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Sau thời gian tổ chức Hội thi đã chọn những vận động viên xuất sắc tiếp tục bồi dưỡng tập luyện để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.