Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG TH VẠN HƯNG 2

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2018-2019

Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dụcĐào tạo huyện Vạn Ninh, sáng ngày 13 tháng 10 năm 2018, trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2018-2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường năm học 2017-2018, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Thầy: nguyễn Xuân Duẩn Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

2. Cô Nguyễn Thị Hoài Điệp – Chủ tịch Công đoàn cơ sở

3. Cô: Trần Thị Bích Hồng - GV tiêu biểu

+ Thư ký hội nghị

Cô: Phạm Thị Thanh Huyền - Giáo viên Thư kí hội đồng sư phạm

Về dự Hội nghị CB-VC có các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương. Hội nghị CB-VC năm học 2018-2019 đã báo cáo kết quả năm học, thực hiện Nghị quyết năm học tất cả các hoạt động đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hội nghị đã đưa ra bàn bạc, thảo luận các chỉ tiêu thi đua và kí cam kết trách nhiệm giữa chính quyền nhà trường và Công đoàn cơ sở.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Để đạt được những thành tích nhiệm vụ năm học 2018-2019, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 300 học sinh cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua suốt năm học , xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác GD mà Đảng và Nhà nước giao phó./.