20/10/20  Tin của trường  15
Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức khai giảng năm học 2020-2021
 04/11/19  Tin của trường  261
Đại hội Liên đội năm học 2019 - 2020!
 13/10/19  Tin của trường  263
Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2019-2020.
 07/10/19  Tin tức - Sự kiện  267
Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 đã tổ chức” Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2019