Phát động cuộc thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2021"