Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông trực thuộc.

Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 29/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-PCTT hồi 18 giờ 00 ngày 29/11/2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa. Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Hiệu trưởng thông báo, cho học sinh nghỉ học vào ngày 30/11/2020 và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

2. Hiệu trưởng chủ động báo cáo kịp thời tình hình của đơn vị về PGD&ĐT.

  Trân trọng kính chào!