Quyết định công nhận danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động tiên tiến" cho các tập thể và cá nhân "Lao động tiên tiến" năm học 2020 - 2021