Trường Tiểu học Vạn Hưng 2 tổ chức khai giảng năm học 2020-2021